{{data0.secname}}
报告期: {{data0.startdate|date:'yyyy-MM-dd'}} 至 {{data0.enddate|date:'yyyy-MM-dd'}}
报表类别 {{data0.f001V}}
币种 {{data0.f003V}}
汇率(报表货币兑港元) {{data0.f004N/1 | number:2}}
固定资产 {{data0.f005N/100000000 | number:2}}亿元
投资 {{data0.f006N/100000000 | number:2}}亿元
其他非流动资产 {{data0.f007N/100000000 | number:2}}亿元
非流动资产总值 {{data0.f008N/100000000 | number:2}}亿元
流动资产总值 {{data0.f009N/100000000 | number:2}}亿元
其中:存货 {{data0.f010N/100000000 | number:2}}亿元
其中:现金及银行结存 {{data0.f011N/100000000 | number:2}}亿元
总资产 {{data0.f012N/100000000 | number:2}}亿元
短期债项 {{data0.f013N/100000000 | number:2}}亿元
流动负债总值 {{data0.f014N/100000000 | number:2}}亿元
长期债项 {{data0.f015N/100000000 | number:2}}亿元
其他非流动负债及少数股东权益 {{data0.f016N/100000000 | number:2}}亿元
总债项 {{data0.f017N/100000000 | number:2}}亿元
股本 {{data0.f018N/100000000 | number:2}}亿元
储备 {{data0.f019N/100000000 | number:2}}亿元
股东权益 {{data0.f020N/100000000 | number:2}}亿元
核数师意见 {{data0.f021V}}
营运资金 {{data0.f022N/100000000|number:2}}亿元
公布日期 {{data0.declaredate|date:'yyyy-MM-dd'}}
起始日期 {{data0.startdate|date:'yyyy-MM-dd'}}
截止日期 {{data0.enddate|date:'yyyy-MM-dd'}}
备注 {{data0.memo}}